Tags

,

Hillary Clinton [2016 file photo].

Hillary Clinton @HillaryClinton
Gov. Kathy Hochul.
Gov. Laura Kelly.
Gov. Tina Kotek.
Gov. Michelle Lujan Grisham.
Gov. Janet Mills.
Gov. Gretchen Whitmer.
Gov. Maura Healey.
Gov. Katie Hobbs.
[….]
8:28 AM · Nov 15, 2022